Thursday, February 5, 2015

VĂN HỌC NHẤT BÁCH THỦ


                                                           CHÂN PHƯƠNG ghi nhanh 

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/4248401/100-novels-everyone-should-read.html   Nhật báo Telegraph bên Anh năm nay đưa danh sách Tác Phẩm Văn Học Nên Đọc ; trong đó có các tên bất hủ như Fielding, Richardson, Sterne, Balzac, Dickens, Stendhal, Flaubert, Zola,Tolstoy, Dostoievski, Goethe, Melville, Carroll, Joyce, James, Conrad, Orwell, Fitzgerald, Kerouac, Marquez, Morrison... Bất ngờ là mớ tiểu thuyết giả tưởng hay hình sự của Mary Shelley, H.G. Wells, Graham Greene,  Raymond Chandler, Umberto Eco, JG Ballard...


Tác giả và tác phẩm tiêu biểu của Văn học Anh-Mỹ.


 Trong 10 tiểu thuyết đầu bảng, 7 tác phẩm viết bằng Anh ngữ lấn át văn học Âu châu được đại diện bởi Cervantes, Proust và Tolstoy. Dĩ nhiên, báo Telegraph đã thiên vị các ngòi bút dùng tiếng Anh trên thế giới với một danh sách áp đảo nh cộng thêm các tài năng mới như Rushdie, Coetzee, Doris Lessing... - đó là chưa kể hàng tá văn sĩ Mỹ. Pháp vinh dự góp mặt khoảng một chục tác phẩm - bên cạnh các đỉnh cao như Hugo, Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Proust, ...ta thấy có Georges Perec, Robbe-Grillet và Irène Nemirovsky .


   Còn văn học thế giới thì lèo tèo; Trung Hoa có Hồng Lâu Mộng, Nhật có Truyện Genji, Ấn có Tagore với cuốn Quê Nhà, Ai cập có bộ Tam Thiên Cairo của Mahfouz... Bao giờ ta sẽ có một danh sách tiêu biểu cho nền văn học nhân loại thời toàn cầu hóa hôm nay?

 
Tác giả và tác phẩm đại diện Văn học Thế giới theo báo Telegraph.


Dưới đây là 10 tiểu thuyết ta bắt buộc phải đọc, tốt nhất là qua nguyên tác. Nếu rành Anh văn, bạn sẽ đọc được gần hết các nhà văn quan trọng trên danh sách này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Anh và Mỹ trước sau đã biến tiếng Anh thành ngôn ngữ thống soái trên Địa cầu! Các viện Khổng-Nho do Bắc Kinh lập khắp nơi có bao nhiêu hi vọng chống lại đế quốc văn hóa anglo-saxon ?


10 Don Quixote by Miguel de Cervantes (spanish)
Picaresque tale about quinquagenarian gent on a skinny horse tilting at windmills.
9 Mrs Dalloway by Virginia Woolf( british english)
Septimus’s suicide doesn’t spoil our heroine’s stream-of-consciousness party.
8 Disgrace by JM Coetzee(south african english)
An English professor in post-apartheid South Africa loses everything after seducing a student.
7 Jane Eyre by Charlotte Brontë( british english)
Poor and obscure and plain as she is, Mr Rochester wants to marry her. Illegally.
6 In Search of Lost Time by Marcel Proust(french)
Seven-volume meditation on memory, featuring literature’s most celebrated lemony cake.
5 Heart of Darkness by Joseph Conrad(british english)
“The conquest of the earth,” said Conrad, “is not a pretty thing.”
4 The Portrait of a Lady by Henry James(american english)
An American heiress in Europe “affronts her destiny” by marrying an adulterous egoist.
3 Anna Karenina by Leo Tolstoy(russian)
Tolstoy’s doomed adulteress grew from a daydream of “a bare exquisite aristocratic elbow”.
2 Moby-Dick by Herman Melville(american english)
Monomaniacal Captain Ahab seeks vengeance on the white whale which ate his leg.
1 Middlemarch by George Eliot (british english)
“One of the few English novels written for grown-up people,” said Virginia Woolf.


Một số tác giả và tác phẩm quan trọng hàng đầu không nằm trong danh sách báo TELEGRAPH.