Wednesday, September 24, 2014

TẢN VĂN TUẤN ANH
Sunday, September 7, 2014

Thơ NG HOÀNG ANH THƯ


NHỮNG MẢNH RỜI

Nguyễn Hoàng Anh Thư

1
Tư duy im lặng
nó thích bóng tối vì không nhìn thấy được những ngôi sao
mực tung vào nước
lấp lánh thân tròn phóng đi
và thoát khỏi ngàm cá dữ