Sunday, June 1, 2014

RAFAEL ALBERTI

RAFAEL ALBERTI
(1902-1999)

Rafael Alberti sinh năm 1902 tại Puerto de Santa María, Andalusia-Tây-ban-nha   Tác phẩm  thơ Marinero en tierra (Thuỷ thủ trên cạn, 1925, đoạt giải Premio Nacional de Literatura), Cal y canto (Vôi và khúc hát, 1929), và Sobre los ángeles (Về những thiên thần,1929)  
Năm 1939, , Alberti sang Pháp sống một thời gian ngắn, rồi sang Argentina, xuất bản rất nhiều tập thơ và một số kịch bản. Năm 1964, ông dời sang Ý.Sau gần 40 năm lưu vong, Alberti trở về Tây-ban-nha năm 1977. Ông được trao tặng giải thưởng Premio Cervantes năm 1983 —  
Rafael Alberti qua đời năm 1999, để lại hơn 60 tập thơ.

-----------

CA KHÚC CỦA MỘT NGƯỜI

CHƯA MỘT LẦN VỀ THĂM GRANADATặng F. García LorcaCách biển cách đồng và cách núi!

Đầu xanh bạc trắng mấy phương trời.

Ta chưa bao giờ về Granada.Tóc bạc, tuổi thanh xuân mất dạng.

Mong sao tìm gặp lối mòn xưa.

Ta chưa bao giờ thăm Granada.Đưa ta một cành cây sáng biếc.

Lỏng cương ruổi ngựa vượt dặm trường.

Ta chưa bao giờ ghé đến Granada.Kẻ nào trấn giữ luỹ thành cổ?

Kẻ nào khuấy đục bầu trời trong?

Ta chưa bao giờ về Granada.Kẻ nào đang chiếm cứ vườn tược

át tiếng reo vui của nước nguồn?

Ta chưa bao giờ thăm Granada.Hãy về, người chưa biết Granada.

Về xem máu chảy, máu gọi ta.

Ta chưa bao giờ ghé đến Granada.Máu chảy máu anh em quyến thuộc.

Máu trên cành sim, trong giếng làng.

Ta chưa bao giờ về Granada.Máu bạn thâm tình trên cành lá.

Máu loang thẫm dòng Darro, dòng Genil.

Ta chưa bao giờ thăm Granada.Chấp pháo đài cao, thừa dũng cảm.

Vượt biển, vượt đồng vượt núi non.

Hãy về. Cùng ta ghé đến Granada.

-----------

Bản dịch Việt văn của Thanh Tâm Tuyền, trong "Xuân Đọc Thơ Tây Ban Nha Hiện Đại", Giai Phẩm Văn số Xuân Quý Sửu, 01.01.1973, trang 20-21._____________________M