Tuesday, June 10, 2014

Thơ CHÂN PHƯƠNG

THU BLUES

mưa dầm...

                     mưa tầm tả...biển nôn tháo từng ngọn sóng bạc màu

                         

                        mảnh chiều bầm lênh đênh không chỗ đáp

*

xen vào mấy trang bản thảo                    bóng trắng dang dở của thời giantrên nền lụa ố tháng ngày

                                            

                             trí tưởng tượng  nhạt phai*đôi khi ngọn gió bắc phương                             kéo theo tiếng hú rừng hoang                                                                 đột nhập mối sầu

mỹ từ cùng lá khô tứ tánXUÂN  TÁC

Diên vĩ trước, mẫu đơn sau
Lần lượt khai trương tháng Sáu

Mặt trời cuối xuân hào phóng
Lá cành tươi thắm chen nhau

Trùng dương uốn mình theo gió
Nhấp nhô những cánh buồm căng

*

Biển đêm lấp lánh ánh trăng
Hằng hà kim cương rực sáng

Dưới đáy thời gian trầm tích
Cơn say của đất, nước, trời

Trang giấy thức hoài trông đợi
Một bài thơ mới ra đờiJune 8, 2014