Tuesday, July 7, 2015

Trần Nhương


ĐẠI HỘI RỒI LẠI THÀNH CÔNG RỰC RỠ
Trần LãoThứ tư ngày 8 tháng 7 năm 2015 6:08 AM

Theo tin chưa kiểm chứng thì số lượng qua 9 vùng chiến thuật, các hội viên đã giới thiệu441 quý vị vào BCH. Thật là con số vĩ đại chứng tỏ các nhà văn chúng ta rất máu làm “đầy tớ”. Khốn khổ đầy tớ văn chương toàn lộc vun, còn lâu mới bằng một ông quan phường. Vậy mà nhà văn ta “máu” thật.

Theo ý kiến hôm họp báo ngày 3/7 vừa qua, Ban tổ chức ĐH nói dự kiến BCH khóa 8 sẽ giới thiệu 15 vị BCH khóa 8 và thêm chừng 5 nhà văn có phiếu tín nhiệm cao. Vậy chừng 20 nhà văn để chọn 15 vào BCH.

Tất cả những thăm dò và dự định của BCH khóa 8 vẫn chỉ là tham khảo ( vì không phải đề cử của Đại hội đại biểu HNVVN lần thứ 9). Quyền quyết định tối thượng thuộc đại hội. Đã là đại biểu của đại hội có quyền biểu quyết, ứng cử, đề cử và thực hiện Quy chế bầu cử của đại hội.

Nhà văn chúng ta hãy quyết định công việc của Hội mình, không ai có quyền can thiệp và thực tế cũng không ai can thiệp. Hãy tự “cởi trói” cho mình như lời TBT Nguyễn Văn Linh nói cách đây 28 năm trước.

Chúng ta hãy sang suốt lựa chọn một BCH đổi mới, năng động, trẻ khỏe hơn, có kế thừa nhưng phải đổi mới ngay từ ban lãnh đạo.
Post a Comment