Friday, January 9, 2015

Bảo Tàng METROPOLITAN
Bảo Tàng METROPOLITAN tại thành phố New York.

The Metropolitan Museum of Art ra đời từ dự án năm 1866 tại Paris, do sáng kiến của luật sư John Jay cùng nhóm thân hữu nhằm tạo dựng một "Thiết chế Quốc gia Trưng bày Mỹ thuật" (National Institution and Gallery of Art) để mang nghệ thuật và giáo dục mỹ thuật đến dân chúng Mỹ. Kế hoạch đại qui mô này thành hiện thực


khi Bảo Tàng được khánh thành tại New York vào tháng 4-1870.

Khai mạc năm 2015, Bảo Tàng MET làm đúng chức năng tôn vinh quá khứ bằng cuộc triển lãm hoành tráng với hơn 250 tác phẩm mỹ thuật hiện đại, dưới chủ đề :
Reimagining Modernism 1900-1950.

http://www.nytimes.com/2015/01/09/arts/design/a-trans-atlantic-view-of-modernism.html?_r=0
Qua cách trưng bày của hai nhà sưu khảo Sheena Wagstaff và Randall Griffy, cuộc triển lãm hội họa hiện đại tại Bảo tàng Metropolitan New York đưa ra cách nhìn mới về trào lưu Modernism. Các danh họa Âu châu cùng các họa sĩ hiện đại Mỹ lần đầu được sánh vai nhau - Picasso, Léger, Klee, Kandinsky, Beckmann, Rouault, Soutine, Brancusi, Pollock, Calder, Hopper, O'Keeffe...Giới am hiểu về hội họa Hoa Kỳ trong nửa đầu tk.20 sẽ được ngắm tranh của các tài năng địa phương như Marsden Hartley, Arthur Dove, Stuart Davis, T.H. Benton, M.T. Walter, John Graham, Alice Neel, Walt Kuhn...bên cạnh tác phẩm một số nghệ sĩ Mỹ gốc da Đen hay Á châu ít nghe nói đến.

Hình Dung lại Chủ Nghĩa Hiện Đại (Reimagining Modernism 1900-1950) là nỗ lực mỹ thuật có tham vọng nâng Bảo Tàng MET lên hàng quốc tế, không thua kém Bảo tàng MoMA lừng danh của New York.
CHÂN PHƯƠNG ghi nhanh