Friday, January 8, 2016

Vĩnh biệt họa sĩ Đinh Cường


Vậy là dự tính tổ chức một triển lãm tranh của anh vào khoảng cuối tháng 2 - 2016 này tại Sài Gòn - với sự góp sức của nhiều anh em, bằng hữu - đã không thành. Khi trao đổi với anh qua email về triển lãm, ngày 15-10-2015, tôi được anh trả lời “Thân gởi Nguyễn Trọng Chức. Rất cám ơn bạn. Cuối tháng 2 - 2016 có thể được. Chúng ta sẽ liên lạc cùng nhau thường hơn. Tôi vui và nghe rộn ràng trong người, biết đâu sẽ khỏe. Thăm các bạn và chúc an vui, Đinh Cường”. 
Cùng với triển lãm tranh là dự định xuất bản tập “Đi vào cõi tạo hình” của anh tại Sài Gòn mà tôi đã nhận lời với Phương Nam sẽ đứng ra biên tập, tổ chức thiết kế lại cũng như trông nom việc in ấn. Rồi một cuốn về tác giả - tác phẩm Đinh Cường nữa… Chúng tôi xin hứa với anh, sẽ cố gắng thực hiện sớm hai ấn phẩm đó để tưởng niệm anh.
Nhớ đến anh là nhớ những lần đến thăm ngôi nhà anh ở Burke, Virginia, phía sau nhà là một cánh rừng mà vào mùa thu thật đẹp. Vĩnh biệt anh!


Post a Comment