Saturday, June 20, 2015

nhớ GỖ LIM             
Những lời ca ngộ nghĩnh lạ lùng của Nhí trong các bài hát của ban nhạc Rock Gỗ Lim


Người đàn bà làm đầu

Tóc ai rẽ ngôi, tóc ai húi cua, tóc ai uốn xoăn, tóc ai iép thắng
Tóc ai man ne quin, tóc ai dreadlocks, tóc ai ta no, tóc ai vic to ri a a a a a a a


Người đàn bà làm đầu /người làm đầu đàn bà/ người đàn bàcụt đầu/ người làm bà cụt đầu
Người người đều cụt đầu/ người làm người cụt đầu /nhiều người đều cụt đầu……….

Úi xời – xinh

Tóc iem rất hôi, tóc iem nát xơ, tóc iem bết khô, tóc iem siêu hói
Tóc ai vuốt keo, tóc ai búp bê, tóc ai dolce’, tóc ai cô dấu ấu âu ấu ầu


Người đàn bà làm đầu
người làm đầu đàn bà 
người đàn bà cụt đầu
người làm bà cụt đầu

Người người đều cụt đầu
người làm người cụt đầu
nhiều người đều cụt đầu……….

(Sờ lờ)

Người đàn bà làm tình
người làm tình đàn bà
ngườ l ần đầu làm tình
ngườ ilàm tình bằng đầu

Người người đều làm tình
người làm tình người
người bà làm tình đàn người……..
Em Sím


Em Sím béxíu,
Em Sím tíx íu,
thân Sím lóng ngóng,
lưng Sím cứng cứng
Em rất nhiều lông lông lông,
Em rất nhiều chân chân chân
Aaa

Em Sím xấu xí
em Sím đói đó
Sím nhảy tách tách tách,
Sím kêu pít pít pít
Em thích hút hút hút hút
em thích chích chích chích chích
Em Sím thích hút máu lắm

Hút hút hút hút
hớp hớp hớp hớp –
nhóp nhép nhóp nhép
đớp đớp đớp đớp
lép bép lép bép
nhớp nháp nhớp nháp –

máu máu máu máu –
tanh tanh tươi tươi
lèo nhà lèo nhèo
lềnh phà lềnh phềnh,
lèo phà lèo phèo,
bồng bềnh bồng bềnh,

aaaaaa,
 em Sím chết đuối chết chìm trong bể máu

Em Chuối bé xíu,
em Nhí tí xíu
thân My lóng óng
lứng Béo cứng cứng
Các em nhiều lông lông lông,
các em nhiều chân chân chân

Aaa

Em Nhí xấu xí,
em Chuối đói đói
Mý tách tách tách
Béo pít pít pít

Các em thích hút hút hút,
các em thích chích chích chích
Một lũ giận con lạc vào một bể máu

Một lũ giận con con/
đen đen /tin hin /thamlam /ngây ngô
chết chìm trong bể máuPhưu Liêu


Quên đi sao 0 bay bay lung linh
Sao 0 Phiêu lưu sao 0 phưu liêu
Ngơng ơm ơm ơ sao 0
Lơ thơ * 0 vui vui yêu đi sao 0
Ngu si * 0 đi mưa sao 0
Thông minh sao 0 đi đi

A’’’’’’’’’’’

Thấy ứ, bứ, chán, ngán, bấy, ngấy, chớ, nhớ,
Thấy muốn
(phát sáng)

Sụtọtọt

Nhà hàng sung sướng
Mịt mù bươm bướm
Mập mờ xanh xám
Nhờn hờ nhờn hờ

Lờ đờ/chờ chờ/nhập nhằng/mùi mùi /Nhờ nhờ/mịt mù/mùi hương/toàn sương

Nhỡ nhỡ vài lần lỡ rồi
Phải chờ chờ chờ mãi
Quên mất mình nói gì
Lại nhn nhìn tìm kiếm
Thêm nhiều lần lỡ rồi
 lại chay chay chạy trốn
Không biết là đâu rồi ?!

Sụ tọ tọt, sọtụ tụt, sụ tụ tụt, sọtọ tọt
Hắt-xì

( sờ lờ )Post a Comment