Thursday, June 25, 2015

thơ ĐẶNG HUY QUYỂN
Làng cổ Bát Tràng

bát tràng cổ lêu đêu thân lò hộp
tường loang than đất sỉ mịn gót chân
mái tranh rạ ủ bao là đất trắng

đống bao nung sấp ngửa những hẹn hò
lửa và lửa leo theo bờ vách đứng
vò lọ ngồi sốt ruột đợi men tan
khi lửa cháy men chẩy dài nước mắt
lúc lửa tàn lệ đọng mãi ngàn năm
...
bát tràng xưa lênh khênh lò hộp đứng
thân gầy gò ruột ngàn độ bên trong
mở cửa lò là mở những ước mong


Post a Comment