Thursday, August 13, 2015

Cười một tí
Lủn mủn cuối ngay

Chiều ngày, tôi đến dự một buổi giới thiệu sách, vừa về đến nhà , chưa kịp lột cái nồi cơm điện khỏi đầu thì đã ...teeng teeng teeng teeng tính tèng teeng... một nhà báo trẻ túm ngay lấy ( tất nhiên là túm qua internet) véo von hỏi :
- Thưa nhà văn, cảm tưởng của nhà văn về buổi giói thiệu sách này như thế nào ạ ?
Tôi hỏi lại:
-  Cảm tưởng của cháu ?
-  Dạ…cháu …cháu thấy …thành công tốt đẹp …hì hì hì .
-  Thành công tốt đẹp .Ok
-  Bác cũng hoàn toàn đồng ý với nhận xét như thế ? Hay nhỉ .
-  Vâng, thưa cô. Tôi hoàn toàn đồng ý . Thành công tốt đẹp . nhưng đây là thành công tốt đẹp cái sự tự sướng. Hay nói như một ông bạn rất ác khẩu của tôi vẫn" phán " về những buổi tự giới thiệu sách là…là … Không biết có nên “tương “ nó ra cho cô nghe không vì …vì…
-  Bác cứ tương nó ra. Cháu không ngán đau ạ.
-  Nhưng mà tởm lợm lắm
-  Càng thích. Cháu rất thích cái gì tởm lợm. Càng tởm lợm càng thích .Trên mặt báo mà càng nhiều cái tởm lợm thì Hót cực.
-  Ghê nhỉ . Vậy thì dỏng tai lên nhe. Ông bạn tôi bảo là các buổi giói thiệu sách hiện nay đều là những buổi thủ dâm tập thể văn thơ
-  Ối giời ơi . Đao mèo!

Di động phụt tắt. Mạng interrnet đột ngột bị đánh xập ( Chịu chung số phận với internet của Bắc Hàn )
Lủn mủn cuối năm của tôi cũng bị đánh xập
.

( Sẽ tiếp – nhưng phải đợii nối lại mạng đã )
Post a Comment