Tuesday, August 11, 2015

Đọc cho vui


Sách và văn hóa đọc 
Vẫn trên báo Libération. Chủ đề lớn trong số ra ngày cuối tuần này của tớ báo đề cập đến sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đang làm thay đổi cả lĩnh vực phát hành sách cũng như văn hóa đọc của thế giới.

Tờ báo nhận thấy trong khi sách điện tử ebook có mặt khắp nơi, thị trường sách in trong đó đặc biệt là các nhà sách đang phải đi tìm một mô hình mới cho mình để tồn tại.


Theo Libération, hơn năm chục hiệu sách lớn trên toàn nước Pháp đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vì làm ăn thua lỗ. Hệ thống phân phối sách in truyền thống này đang phải tự điều chỉnh tìm cách tồn tại trong thời đại công nghệ số ngày nay


Đề cập đến hệ thống phát hành sách của Pháp đang bị đe dọa, đồng thời Libération đưa ra những thí dụ về các hiệu sách ở Anh và ở Mỹ vẫn tìm cách kháng cự được trước cuộc ấn công ồ ạt của công nghệ thông tin kỹ thuật số.

Đó là phải tự thay đổi mình sao cho thích nghi với hoàn cảnh mới. Xã luận của Libération nhận thấy thành công của sách điện tử không thể giết chết thị trường sách in. Trong thời đại công nghệ hiện đại ngày nay, người ta ngày càng trở nên lười đọc. Làm sao duy trì văn hóa đọc mới là điều cốt lõi để cứu thị trường sách cho dù đó là ebook hay sách in, cho dù sách được phân phối qua hệ thống hiệu sách hay qua mạng internet.


Post a Comment