Tuesday, November 3, 2015

VOILIERS ET BAISERS - ca khúc CHÂN PHƯƠNGVOILIERS ET BAISERS 

I.
Les voiliers rêvant a` quoi ?                              Mấy cánh buồm mơ mộng điều chi ?
Et les vagues dansant pour qui ?                       Các lượn sóng nhảy múa cho ai ?
Les anne'es ne reviennent pas !                        Năm tháng ra đi không trở lại !
De la mort on est otage !                                 Còn cái chết làm sao trốn chạy ? 


Le soleil se souvient-il ?      Vầng dương kia có nhớ gì chăng
Quand la mer berce l'oubli ?Khi biển đu đưa niềm quên lãng ?
La passion s'est endormie!  Những đóa hôn đã bỏ trốn rồi ! 
Les baisers se sont enfuis !  Và đam mê cũng đã ngủ vùi !


- refrain - - điệp khúc -


On sait bien, on sait trop bien Ta biết rõ và ta biết lắm
Que l'amour est une folie Tình yêu là chứng bệnh cuồng si
Puis un jour elle est partie Rồi một ngày nàng đã ra đi
Tout est triste , tout est gris ! Chi còn lại nỗi buồn, màu xám 
On sait bien, on sait trop bien Tình yêu là một trò đặt cược 
 Que l'amour est un pari Ta biết rõ và ta biết lắm
Puis un jour elle est partie Rồi ngày kia nàng đã ra đi
Tout est mort , tout est fini ! Và tất cả lâm chung chấm hết !


II. I I .


Le printemps chante l'espoir Mùa xuân cất tiếng ca hy vọng
Et l'e'te' promet la joie Mùa hè hứa hẹn mọi niềm vui
Mais l'automne tourne la page ! Nhưng thu tàn lật qua trang khác
Viennent le froid, le de'sespoir ! Tuyệt vọng với đông hàn ập tới !
Quand les nuits sont solitaires Đêm đơn chiếc tiếp đêm cô quạnh
Et la neige nous enterre ! Khi chúng ta bị tuyết lấp vùi ! 
Dans un recoin sans me'moire Ở một góc trống không hoài niệm 
On attend les matins noirs ! Ta đón đợi bình minh tăm tối !


( - refrain - ) ( - điệp khúc - )


III. 


Les voiliers rêvant a` quoi ? Mấy cánh buồm mơ mộng điều chi ?

Et les vagues dansant pour qui ? Các lượn sóng nhảy múa cho ai ?
Les anne'es ne reviennent pas ! Năm tháng ra đi không trở lại !
Mais je pense encore a` toi ! Nhưng tôi cứ thương nhớ em hoài ! 
Le soleil se souvient-il ? Vầng dương kia có nhớ gì chăng

Quand la mer berce l'oubli ? Khi biển đu đưa niềm quên lãng ?
Les anne'es ne reviennent pas ! Năm tháng ra đi không trở lại !

Mais je pense encore a` toi ! Nhưng tôi cứ thương nhớ em hoài ! 

Les anne'es ne reviennent pas ! Năm tháng ra đi không trở lại !
Pense-t-elle parfois a` moi ? Em có khi nào nhớ đến tôi ?


Hingham Bay, Sep. & Oct. 2015Post a Comment