Wednesday, July 9, 2014

chec chẹc


CHÀO VĨNH BIỆT 
         

                    ( tặng một bạn gái người LyBi )


chỉ cần một hạt mưa mùa xuân đang bay
mi (zê) đã nghe
hơi thở tuyệt vời tự do cuộc sống

chúng ta (mi và em)
ôm chặt nhau nhìn thế giới này
đang chầm chậm
lột da
(như rắn hổ mang bành)
trong rớt rãi
trong máu
trong nước mắt
trong sự bất công lố lăng kì quặc
trong những đoàn người gào thét nổi điên
đòi lại áo cơm
bắc ái
công bằng
đòi lại bạc tiền
tự do
bình đẳng

chỉ cần một hạt mưa mùa xuân đang bay
chúng ta (mi và em)
ôm chặt nhau nhìn thế giới này
thôi nhé xin chào
chào vĩnh  biệt
những mùa xuân thật là thê thảm
những mùa xuân thật là dã man
những mùa xuân tối tăm bệnh hoạn 
những mùa xuân đã chết
đã
chết
trong trái tim 
của mi (zê) của em
cũng có thể của cả một dân tộc.

chẹc chẹc

,/-----------------


-2012