Saturday, July 5, 2014

PHỌT PHẸT - vui thứ bẩy
Sen kia ngự ở trong đầm/ Gái kia bị đéo gì đâm, ấy nhờ?Hồn bướm mơ tiên.Chuồng chó dành cho dân tộc Cờ-hó.Đắng lòng với tình " đồng chí".Người đẹp ngủ trong rừng.Có một loài chym không bao giờ bay.Sinh ngày vắng Chúa.Mại zô, mại zô...Công binh thế hệ Hồ Chí Minh.Ai nên khôn chả dại một hai lần?Thao trường rách bẹn, chiến trường... đỡ khai.Rừng rực em đón gió Lào/ Chồn chân quân tử thò vào, rút ra.

Xong Nhức mắt hình ảnh nam thanh niên sờ soạng bạn gái khi đi xe máy

Bản giao hưởng hợp sướng có tên: Móc - Lốp.Cờ in máu chiến thắng ngâm vào nước. Súng thì teo chim héo ta vùng lên...Khi cao nhân bị...cao dán hehe.Được mùa thóc lúa không phụ ngô khoai.Tổ quốc có bao giờ ngon như thế này chăng?Cú đêm đang ngồi...đếm cu.Cho trăm năm vào chết một lần...Đắng lòng với bưởi bòng tháng sáu.Thua độ và phút giây...giác ngộ. Hố hố...