Wednesday, July 2, 2014

Với club CEG đêm 27-06-2014
nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhà văn N.Đ.Chính