Tuesday, December 15, 2015

Chiều nắng vàng mùa đông

Đinh Cường
     Tặng Nguyễn Thế Toàn,


                        Kiết già - Sơn dầu trên giấy- tranh Đinh Cường

Một chút gì của nắng
cũng làm ta vui thêm
như Bồ Tát qua sông
cùng cành lau trắng muốt

mỗi chúng ta là Phật
khi tin tưởng trong lòng
hãy vượt qua vượt qua
những gì đang khổ ải

chiều ơi chiều nắng vàng
gió mùa đông vừa phải
lòng vui như cánh rừng
trơ cành bao nhánh vẫy

đèn giăng mùa lễ lạc
xóm sạch bờ cỏ xanh
một chút thôi tình bạn
thật thà mà long lanh …

Virginia, December13, 2015
Đinh Cường nguồn: Saág tạo
Post a Comment