Friday, December 11, 2015

Thái Thăng LongRỪNG MƠ...!

Chưa đến mùa xuân
Đã nghe rừng mơ chín
Chưa hết mùa đông
Đã thấy mắt em đẩy...


Anh về Hà nội để đón heo may
Phố rồi phố
Lòng ai như tơ nhện?

Con đường xám
Quạnh hiu người đã hẹn
Rồi mai đi, gót đỏ ngấn phù sa

Đê nhớ chiều
Ngóng đến tháng ba
Lộc non dấu trong tán mầm cây vỏ
Có mơ nào hơn?
Mơ ngóng người về?

Chưa đến tháng ba
Đã thấy hoa mơ trắng
Góc phố nhỏ
Đêm tình ai còn thức
Kéo mùa đông xa cho cái nhớ vơi đi

Và chiêu nay
Góc hồn con suối nhỏ
Rừng mơ cứ mơ đã hẹn trăng tròn...

chiều 11-12-2015
Post a Comment