Sunday, December 6, 2015

sự kiện của Queer Forever : Đi Xuyên với Gabby Miller,


Linh Phuong đã chia sẻ 
· 
Please scroll down for English

Khai mạc triển lãm Đi Xuyên với Gabby Miller, lúc 6pm ngày thứ Tư, 13.12.2015 tại Nhà Sàn Collective, tầng 15 HNCC, số 1 Lương Yên, Hà Noi

Vào tháng Tám năm 2015, Gabby Miller vượt Thái Bình Dương trên The CMA CGM Gemini - con tàu vận tải đại dương cỡ lớn dài 380m và sức chứa 11000 công-ten-nơ. Cô là người hành khách duy nhất xuống cảng Oakland đi đến Xiamen, Trung quốc. Chuyến đi dài 21 ngày.ĐI XUYÊN // CROSSING bao gồm một số bức vẽ mới của nghệ sĩ bằng chất liệu dầu động cơ tàu biển, ảnh chụp, video và tác phẩm điêu khắc được thực hiện trong thời gian chuyến đi cũng như sau đó.

Triển lãm còn trưng bày video dài 30 phút được thực hiện năm 2010 với nhạc do Nga Nhí, người bạn lớn thân thiết đã qua đời sáng tác.

------------
Exhibition opening: Crossing with Gabby Miller at 6PM Wednesday 13 Dec 2015 at Nha San Collective, 15th floor, HNCC building, 1 Luong Yen, Hanoi

In August 2015 Gabby Miller crossed The Pacific Ocean on The CMA CGM Gemini, a 380 meter long ship capable of carrying 11,000 containers. She was the only passenger going from Oakland to Xiamen, China. The trip took 21 days. ĐI XUYÊN // CROSSING includes some new paintings in heavy crude oil from the ship’s engine, photographs, video and sculptural work made during and after the crossing.

This exhibition includes a 30 minute video from 2010 with music composed by the late, great and beloved Nga Nhi.


13
THÁNG 12
CN 18:00 · Nhà Sàn Collective · Hà Nội

Post a Comment