Wednesday, December 9, 2015

Ru con mùa đông

Sáng tác của Đặng Hữu Phúc với tiếng hát Ái Vân năm 1988. Tư liệu của Đài Tiếng nói Việt Nam @ TMH Collection.

 tiếng hát Ái Vân năm 1988

                               tháng 3 - 2015: Ru con mùa đông


Post a Comment