Wednesday, December 16, 2015

Lê Minh Độ

PHÚT KHÔNG GIỜ

Đêm
Nghe dòng sông chảy
Tim ta ơi!
Xin đừng đau
Đừng tin
Dù lỡ làm thơ
Ai nỡ bán trăng
Phút vô minh
Ai dám diễu tơ trời
Một câu thơ say
Đêm về mộng mị
Ta như đứa trẻ 
Ngu ngơ
Giữa vườn thơ
Xao xác
Ta nhớn nhác
Chạy theo
Một cánh bướm mơ....
Đêm.
Chỉ còn tiếng thở dài
Thao thức
Nhớ xốn xang
Chảy một dòng sông
Không như trong mơ
Thì đêm nay
Tim ta ơi
Xin đừng đau
Nghe trong đêm 
Sâu thẳm
Một tiếng lá rơi
Giật mình
Tỉnh ngộ
Trong lẻ loi
Giá buốt
Đêm.Post a Comment